Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Kr 154/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-17

Skarga K. J., na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji, w przedmiocie odszkodowania za chorobę zawodową, , , , skargę odrzuca., , , ,