Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Kr 4/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udostępnienia akt administracyjnych

III SAB/Kr 13/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Wojewódzkiego Policji

I OSK 702/13 - Wyrok NSA z 2013-08-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. J. na przewlekłość postępowania Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

II SAB/Wa 320/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie dofinansowania kosztów wypoczynku

IV SAB/Po 106/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-24

Sprawa ze skargi A. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania W. Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OSK 2670/15 - Wyrok NSA z 2016-03-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi D.K. na przewlekłość Komendanta Powiatowego Policji w [..] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie uchyla zaskarżony wyrok i

II SAB/Op 10/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-09-24

Sprawa ze skargi G. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie obniżenia dodatku służbowego

II SAB/Sz 153/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-20

Sprawa ze skargi E. G. na rzewlekłość postępowania Komendanta Powiatowego Policji w S. w przedmiocie pozbawienia prawa do uposażenia

I OSK 148/16 - Wyrok NSA z 2016-12-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi G. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w O. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie obniżenia dodatku służbowego

II SAB/Wa 695/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

Sprawa ze skargi B. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji nr [...] Komendanta [...] Policji w sprawie odmowy wypłaty odprawy z tytułu zwolnienia ze służby
1   Następne >   +2   +5   10