Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Wa 720/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-05

Sprawa ze skargi W.R. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

III OSK 1198/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.Z.-M. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w sprawie wniosku 1.

III OSK 1078/21 - Wyrok NSA z 2022-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. F. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

III OSK 1103/21 - Wyrok NSA z 2022-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. W. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyłączenia stosowania przepisów