Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 181/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

II FSK 967/05 - Wyrok NSA z 2006-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego w sprawie podatku od nieruchomości za 2001 r. i I półrocze 2002 r.

I SA/Wr 188/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

II FSK 117/05 - Wyrok NSA z 2006-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

II FSK 260/05 - Wyrok NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

II FSK 401/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy objęcia restrukturyzacją niektórych należności publicznoprawnych

II FSK 616/05 - Wyrok NSA z 2006-05-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Wr 832/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie restrukturyzacji zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 i 2001 r;

II FSK 537/05 - Wyrok NSA z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy umorzenia podatku od nieruchomości za lata 1999, 2000, 2001 i 2002

II FSK 3144/12 - Wyrok NSA z 2015-01-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie wydania zaświadczenia o pomocy de minimis
1   Następne >   +2   +5   +10   20