Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 1582/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

II SA/Rz 466/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na decyzję, SKO, z [...].03.2010 r., nr [...], wydaną w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i jednoczesnym zobowiązaniu do zwrotu prawa jazdy kategorii A i B,

II SA/Rz 706/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-16

Wniosek skarżącego, S.Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi S.Ś. na, postanowienie SKO, w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, -