Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Po 698/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II GSK 2943/16 - Wyrok NSA z 2018-10-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Gospodarki (obecnie: Minister Przedsiębiorczości i Technologii) w przedmiocie opinii w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 921/19 - Wyrok NSA z 2020-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej