Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Bd 943/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew postanowił: zwolnić od kosztów sądowych

II SA/Op 408/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia na skutek wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy