Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Lu 448/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego

III SA/Kr 1261/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Sz 1381/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Po 1327/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

III SA/Kr 655/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

III SA/Kr 412/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-12

skarg K. K. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika skargi oddala.

III SA/Kr 656/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

VIII SA/Wa 109/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia z tytułu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

VIII SA/Wa 110/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia z tytułu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

VIII SA/Wa 111/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia z tytułu przyuczenia do wykonywania określonej pracy
1   Następne >   2