Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Rz 3/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata z urzędu, do sprawy skargi wyżej wymienionej, na decyzję Wojewody [...], , znak: [...], o wprowadzeniu ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości położonej w obrębie [...], -