Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Po 589/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie funduszu na pomoc zdrowotną

VIII SA/Wa 252/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Ke 264/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego

IV SA/Po 950/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej