Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 43/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 1131/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 88/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 1195/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1048/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków

II SA/Bk 537/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 359/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia powstałego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 812/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 306/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Bk 604/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   +2   +5   +10   35