Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Wr 253/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w N. nr [...] w sprawie uchylenia uchwały nr [...] Rady Miasta i Gminy N. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących

IV SA/Po 589/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie funduszu na pomoc zdrowotną

II GSK 1253/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

I SA/Wr 1153/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 506 / XLII / 2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli

II GSK 1237/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy