Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.K. o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 7/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

I OW 178/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.R. w sprawie wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 200/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. P. o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz przyznanie zasiłku stałego i celowego

I OW 254/16 - Postanowienie NSA z 2017-04-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy K. T. dotyczącej umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 173/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku S. K. o przyznanie pomocy w formie ubezpieczenia zdrowotnego