Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Ka 2449/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-03

Sprawa ze skargi Redakcji pisma 'Rodzice w Szkole' na odmowę udzielenia informacji przez Prezydenta Miasta K. w piśmie w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorów samorządowych placówek oświatowych z pominięciem procedury konkursowej

IV SA/Gl 558/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy z tytułu niepłacenia alimentów

III RN 89/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-03

Skarga Redakcji pisma 'Rodzice w szkole' na odmowę udzielenia informacji przez Prezydenta Miasta K. w piśmie w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorów samorządowych placówek oświatowych z pominięciem procedury konkursowej, po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z siedzibą w Gliwicach , II SA/Ka 2449/01

II SO/Op 40/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie dotyczącej skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

IV SA/Gl 557/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatrzymania prawa jazdy z tytułu niepłacenia alimentów