Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 273/12 - Wyrok NSA z 2013-05-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Po 887/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych