Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 327/05 - Wyrok NSA z 2006-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia korekty

II GSK 375/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. N. i M. B. - Przedszkola Niepublicznego 'P.' w O. na akt z zakresu administracji Gminy Ż. Nr [...] w przedmiocie dotacji

II GSK 383/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 1035/12 - Wyrok NSA z 2013-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji

II GSK 393/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu dotacji

II GSK 401/05 - Wyrok NSA z 2006-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne

II GSK 22/06 - Wyrok NSA z 2006-04-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej K. na czynność Ministra Finansów w przedmiocie subwencji z budżetu państwa

I SA/Ol 941/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i jej jednostkom podległym, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych odda...

I SA/Bd 865/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa K.-P. w przedmiocie zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur

II GSK 264/11 - Wyrok NSA z 2012-02-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie zaświadczenia o pomocy de minimis
1   Następne >   +2   +5   +10   18