Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Gd 585/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-27

Sprawa ze skargi 'A' na odmowę przyznania pomocy finansowej Zarządu Województwa [...] w przedmiocie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego 'Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007

II SA/Op 79/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na zalesianie

II SA/Op 8/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych

V SA/Wa 1829/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie płatności do gruntów rolnych;

III SA/Kr 297/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-13

skarg C. M. na decyzje Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego na rok 2012 nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2012r.

V SA/Wa 551/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu działania 'ułatwienia startu młodym rolnikom';

V SA/Wa 284/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

I SA/Gd 1520/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania za rok 2012

I SA/Gd 179/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenia decyzji oraz odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2008

II GSK 1032/14 - Wyrok NSA z 2014-06-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. Spółki z o.o. w P. na informację Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   34