Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wr 55/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Ś. w przedmiocie postępowania dotyczącego refundacji kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego

I SAB/Gd 2/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. w sprawie nie wydania decyzji w przedmiocie umorzenia należności publicznoprawnych

II SAB/Op 79/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Łd 101/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 65/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 63/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 83/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego

II SAB/Lu 64/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Sz 55/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w S. w przedmiocie wydania decyzji

III SAB/Po 37/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie udzielenia wsparcia finansowego z tytułu czasowego wyłączenia gospodarstwa z produkcji.
1   Następne >   2