Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 84/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 119/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-01

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku B. G. o przyznanie zasiłku stałego oraz zasiłku celowego na żywność

I OW 141/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy w przedmiocie umieszczenia K. B. w domu pomocy społecznej

IV SA/Po 85/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-18

Skarga K. K. na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w P.

I OW 129/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Wniosek Wójta Gminy w I. o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy tym organem a Burmistrzem Miasta P., który z nich jest właściwy do rozpoznania wniosku Z. F. o skierowanie J. H. do domu pomocy społecznej

IV SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. G. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku celowego

I OW 74/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

II SAB/Lu 19/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenia z pomocy społecznej

II SAB/Lu 63/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku

II SAB/Lu 77/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niezałatwienia w terminie wniosku o wyłączenie pracownika
1   Następne >   2