Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 452/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Lubawka osobom do tego uprawnionym

I OZ 241/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie pozostawienia wniosku o wyłączenie sędziów bez rozpoznania w sprawie ze skargi S. M. na działania Rady Miejskiej w H.