Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 45/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. K. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad matką E. B.

III SAB/Gd 105/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego

III SAB/Gd 104/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

III SAB/Gd 103/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

IV SA/Wr 457/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-12

Sprawa ze skargi Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. G. na zalecenie pokontrolne Wojewody D. w przedmiocie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej