Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 29/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 567/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 675/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 747/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 749/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 802/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 919/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Sz 27/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 116/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

II SA/Sz 237/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   6