Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 964/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 839/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 540/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego

II SA/Sz 925/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz rozłożenie na raty

II SA/Sz 629/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 1003/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 1224/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 1246/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 591/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 68/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej
1   Następne >   +2   +5   9