Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 1080/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1042/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1030/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zobowiązanie do jego zwrotu

II SA/Sz 407/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Sz 1192/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 1142/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 1300/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Sz 1333/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia dobry start

II SA/Sz 806/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uchylenia decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy

II SA/Sz 1258/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego
1   Następne >   +2   +5   10