Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II SA/Bd 986/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za ubiory cywilne

IV SA/Wr 650/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

III SA/Kr 1446/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w K w przedmiocie odmowy zawarcia kolejnego kontraktu na pełnienie służby kontraktowej

II SA/Bd 557/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-16

Sprawa ze skargi B.W. na orzeczenie [...] Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie niezdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej

IV SA/Wr 159/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej odrzuca skargę.

IV SA/Wr 828/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Ś. Okręgu Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania uposażenia do grupy [...] oraz odsetek uchyla decyzję I i II instancji.

II SA/Bd 992/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za ubiory cywilne

IV SA/Wr 116/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-14

Sprawa ze skargi R. B. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

IV SA/Wr 438/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie odmowy udzielenia czasu wolnego za ponadnormatywny czas służby

IV SA/Wr 406/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   3