Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

II SAB/Rz 10/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie udzielenia czasu wolnego

I OSK 238/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów o powołaniu Marka B. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w H.

II SA/Go 596/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-19

Sprawa ze skargi D.S. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby Oddala skargę

II SA/Bk 613/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zwolnienia ze służby w policji

I OSK 175/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Służby Celnej

II SAB/Wa 95/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Morskiego w S. w przedmiocie nierozpatrzenia skargi

II SA/Go 481/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie naruszenia dyscypliny

II SA 2818/95 - Wyrok NSA z 1996-01-05

Skarga Andrzeja P. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy mianowania na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed powołaniem i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kuratora Oświaty.

II SA 2348/93 - Wyrok NSA z 1994-01-20

Skarga Haliny B. na decyzję Ministra (...) w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

II SA/Wa 285/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem mianowanym
1   Następne >   +2   +5   10