Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Symbol

III SA/Po 771/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego;

II OZ 1159/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wyboru ławników

II SA/Ke 901/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Lu 48/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie nadania statutu Muzeum w C.

III SA/Lu 133/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 410/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-26

Sprawa ze skargi Gminy na zarządzenie zstępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 1295/12 - Wyrok NSA z 2012-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi E. K. na zarządzenie Burmistrza N. , nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w N.

II SA/Bk 165/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Radu Powiatu

II OSK 23/10 - Wyrok NSA z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Miejsko

I OSK 181/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno
1   Następne >   +2   +5   +10   21