Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II GSK 477/07 - Wyrok NSA z 2008-04-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych

II OSK 102/08 - Wyrok NSA z 2008-04-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu w L. Nr [...] z dnia [...] w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej