Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

II OZ 654/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak [...] w przedmiocie projektu budowlanego zamiennego

VII SA/Wa 1594/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 1594/11 ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania nakazu rozbiórki

II SA/Lu 653/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawiadomienia o konieczności złożenia do właściwego miejscowo komisariatu policji odrębnego podania w sprawie zakłócania spokoju

II SAB/Łd 135/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie legalności wybudowania budynku mieszkalnego