Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 319/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cz. w przedmiocie umieszczania reklam na terenach, budynkach stanowiących własność Gminy i pobierania z tego tytułu opłat

II SA/Rz 1004/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001w gminie Frysztak

II SA/Rz 318/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cz. w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania składowania stałych i ciekłych odpadów komunalnych

II SA/Rz 80/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych

II SA/Rz 339/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-01-25

skarg W.I.i Grupy mieszkańców Gminy D. reprezentowanej przez W. I. na uchwałę Rady Gminy Dydnia w przedmiocie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 959/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy M.P. w przedmiocie ustalenia zasad postępowania, finansowania i rozliczania inwestycji komunalnych w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji przy współudziale właścicieli nieruchomości

II SA/Rz 804/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy [...]

II SA/Rz 502/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 1040/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Miejsce Piastowe w przedmiocie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
1   Następne >   3