Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 778/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Olecku w przedmiocie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

II SA/Ol 828/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi w przedmiocie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w roku 2018

II SA/Ol 531/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Szczytnie w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych Powiatu Szczycieńskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2018 r. stwierdza nieważność Załącznika do zaskarżonej uchwały w części obejmującej Tabelę nr 1 L.p. 1