Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Kr 1068/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bystra -Sidzina w przedmiocie opłat za pobieranie wody

II SA/Kr 926/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tokarnia w zakresie § 1 i 2 w przedmiocie udziału mieszkańców w budowie urządzeń kanalizacyjnych

II SA/Kr 789/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Jordanowie w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i warunków przyłączenia do Gminnego Wodociągu w Wysokiej stwierdza nieważność § 42 Regulaminu dostarczania wody stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/142/2004 Rady Gminy w Jordanowie , w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i warunków przyłączenia do Gminnego Wodoci...

II SA/Go 818/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryfy za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Kolsku I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Kr 857/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy. stwierdza nieważność §1 i § 2 pkt 2 zaskarżonej uchwały

II SA/Ke 121/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji sanitarnej

II SA/Go 7/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

II SA/Kr 856/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy. stwierdza nieważność §1 i § 2 pkt 2 zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 875/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę nr VI/39/98 Rady Gminy Zawoja w przedmiocie jednorazowych opłat za przyłączenie wodociągów komunalnych oraz kolektora ścieków stwierdza nieważność Uchwały Nr VI/39/98 Rady Gminy w Zawoi , w sprawie jednorazowych opłat za przyłączenie wodociągów komunalnych oraz kolektora ścieków.

II SA/Ke 167/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Klimontowie w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej