Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1068/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bystra -Sidzina w przedmiocie opłat za pobieranie wody

II SA/Kr 926/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tokarnia w zakresie § 1 i 2 w przedmiocie udziału mieszkańców w budowie urządzeń kanalizacyjnych

II SA/Kr 382/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pałecznica w przedmiocie ustalenia ceny wykonania jednego przyłącza kanalizacyjnego

II SA/Kr 224/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rytro w przedmiocie ustalenia opłaty za przyłączenie do kolektora sanitarnego kanalizacji gminnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały .

II SA/Kr 789/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Jordanowie w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i warunków przyłączenia do Gminnego Wodociągu w Wysokiej stwierdza nieważność § 42 Regulaminu dostarczania wody stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/142/2004 Rady Gminy w Jordanowie , w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i warunków przyłączenia do Gminnego Wodoci...

II SA/Kr 863/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Jordanowie w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i warunków przyłączenia do wodociągów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 857/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy. stwierdza nieważność §1 i § 2 pkt 2 zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 856/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy. stwierdza nieważność §1 i § 2 pkt 2 zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1525/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXXII/253/13 Rady Gminy Łapanów w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1. ust. 7 i § 2. ust. 3.

II SA/Kr 875/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę nr VI/39/98 Rady Gminy Zawoja w przedmiocie jednorazowych opłat za przyłączenie wodociągów komunalnych oraz kolektora ścieków stwierdza nieważność Uchwały Nr VI/39/98 Rady Gminy w Zawoi , w sprawie jednorazowych opłat za przyłączenie wodociągów komunalnych oraz kolektora ścieków.
1   Następne >   2