Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 24/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Racławice, w sprawie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli, nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Racławice, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części załącznika Nr 1 oznaczonego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, n...

I SA/Ke 363/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stopnica w przedmiocie zmiany wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny

I SA/Kr 16/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Charsznica, w przedmiocie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

I SA/Kr 2226/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębno, w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie, objętym pkt J załącznika nr 1 do w/w uchwały w zakresie sformułowania 'uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu, karnego', I. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Dębno Nr VIII/259/2005 w sprawie ok...

I SA/Ke 59/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach nr XIII/81/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie obejmującym: - postanowienia załącznika nr 1 pozycja J w zakresie ,,Uprzedzony/a o od...

I SA/Po 1501/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2002r.

I SA/Ke 17/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bałtowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy w Bałtowie nr XV/105/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie obejmującym: - postanowienia załącznika nr 1 pozycja J w zakresie ,,Uprzedzony/a o odpowiedzialności...

I SA/Ke 18/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bałtowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy w Bałtowie nr XXXII/196/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie obejmującym: - postanowienia załącznika nr 1 pozycja J w zakresie ,,Uprzedzony/a o odpowiedzialnoś...

I SA/Ke 364/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stopnica w przedmiocie zmiany wzorów formularzy informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

I SA/Ke 711/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Opatowcu w przedmiocie uchwały Rady Gminy w Opatowcu nr XXX/156/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
1   Następne >   +2   +5   +10   50