Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Lu 56/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Związku Międzygminnego w B. nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy

II SA/Go 417/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie (Dz.Urz. Województwa poz. 766) I. stwierdza nieważność § 8 ust. 2, § 9 ust. 1,2 i 3, § 10 ust. 2 i 3, § 14 ust. 2 zaskarżonej uchwały, II. orzeka, że zaskarżona uchwała w części określonej w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Op 357/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Strzelce Opolskie w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Go 973/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia regulaminu korzystania z lasu komunalnego

IV SA/Po 286/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy B. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Sz 290/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie odmowy korekty granic obwodu łowieckiego numer [...] w województwie [...]

II SA/Lu 56/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Związku Międzygminnego w B. nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy

II SA/Gd 666/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa w przedmiocie ustanowienia obrębu ochronnego w ramach obwodu rybackiego

II SA/Wr 222/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzegomiu w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Strzegom oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

II SA/Op 351/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radłów w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   29