Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany do Statutu Miasta G.

II SA/Rz 804/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy [...]

II SA/Ke 230/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Masłów w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Masłów

II SA/Sz 1018/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza

II SA/Op 472/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w przedmiocie statutu sołectwa

II SA/Op 475/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w przedmiocie statutu sołectwa

II SA/Op 449/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tułowice w przedmiocie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłów

II SA/Op 473/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w przedmiocie statutu sołectwa

II SA/Op 477/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w przedmiocie statutu sołectwa