Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Ol 517/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

V SA/Wa 44/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych;

III SA/Lu 1381/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty cła podlegającej retrospektywnemu zaksięgowaniu