Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 319/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cz. w przedmiocie umieszczania reklam na terenach, budynkach stanowiących własność Gminy i pobierania z tego tytułu opłat

II SA/Rz 318/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cz. w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania składowania stałych i ciekłych odpadów komunalnych

II SA/Rz 80/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 804/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy [...]

II SA/Rz 502/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego