Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Kr 526/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr [...] Burmistrza Miasta [...] w sprawie: wysokości opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej

IV SA/Wr 631/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-18

Sprawa ze skargi Gminy Prusice na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice