Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Łd 1000/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie uchwalenia regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego A w R. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1 pkt

II SA/Gl 565/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.