Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Łd 65/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu

I SA/Go 790/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-06

Wniosek w przedmiocie wartości celnej i towaru, kwoty cła oraz podatku od towarów i usług

III SA/Gl 457/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego (odpowiedzialności osoby trzeciej) w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie z należnego od wniesionej skargi kasacyjnej wpisu sądowego

II SA/Sz 1314/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Łd 236/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu

II FZ 90/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. nr ... w przedmiocie podatku od gier za marzec 2010 r.

III SA/Łd 222/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu

I SA/Lu 92/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-18

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 2011 r.

I SA/Wr 54/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego za luty 2007 r.

I SA/Wr 63/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad 2007 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   19