Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inne X

II SA/Rz 66/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jej skargi na postanowienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia indeksu

I SA/Rz 186/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-01

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.C. na czynności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa w P. z dnia nr -

II SAB/Rz 98/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Rz 979/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-12-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od całości kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania,

II SA/Rz 607/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-13

Wniosek, S. K., o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L., w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości,

II SAB/Rz 89/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie legalności istnienia ustępu

II SA/Rz 67/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jej skargi na postanowienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Rz 535/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na komisyjne sprawdzenie wiedzy w zakresie zaliczenia ćwiczeń

II SA/Rz 857/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Rz 650/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-01

Wniosek w przedmiocie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi
1   Następne >   +2   +5   +10   13