Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 76/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 2530/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 2575/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii [...]

IV SA/Wa 2530/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2925/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego sprawy ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1472/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

VII SA/Wa 1957/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odmowy wydania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów

I SA/Wa 2896/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r . własności nieruchomości przez gminę

I SA/Wa 2213/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

VII SA/Wa 1957/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy, w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia zgodności wyposażenia warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów
1   Następne >   +2   5