Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 1047/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 1065/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Kr 1165/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie Wojewody Nr [...] odmowy wznowienia postępowania

III SA/Lu 345/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Po 494/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zameldowania

II SA/Kr 971/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 364/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Gl 988/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Ol 742/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-12-15

Skarga J.R. na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   9