Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Op 481/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-14

Skarga S. L. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy wymeldowania wniosku uczestnika postępowania M. M. o przyznanie prawa pomocy w całości

II SA/Wa 660/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

I SA/Wa 2378/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wr 379/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Wr 735/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli

II SA/Po 1214/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1190/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z.W. i Rady Gminy Daszyna na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II SA/Ke 357/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy budynków gospodarczych

II SA/Ke 872/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 1094/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   100