Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Wa 660/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

I SA/Wa 2378/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wr 379/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Wr 735/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli

II SA/Po 1214/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1190/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z.W. i Rady Gminy Daszyna na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

I SA/Wa 2011/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

III SA/Kr 1099/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-06

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie anulowania czynności materialno

III SA/Kr 1820/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody nr [....] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 1105/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   10