Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II OZ 202/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II SA/Bd 180/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych postanowił: umorzyć postępowanie.

IV SA/Wr 468/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-14

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i utraty prawa do zasiłku

III SA/Lu 1807/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego

II SA/Łd 568/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę

III SA/Lu 1808/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Gl 845/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

IV SA/Wr 472/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wr 467/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

II SA/Wr 612/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-15

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przełoże...
1   Następne >   +2   +5   +10   92