Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 1021/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 84/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego

IV SA/Gl 425/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 310/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

II SA/Gl 668/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych