Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Lu 617/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Kr 907/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SA/Gd 376/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II SA/Łd 673/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania

II SA/Łd 825/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-13

Skarga A.W. i T.W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Bd 1299/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-12-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości

III SA/Gd 715/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-16

Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie za uzasadnione

II SA/Bk 627/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-20

Wniosek w przedmiocie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

II SA/Lu 286/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-07

Sprawa ze skargi W. R. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego; w zakresie sprzeciwu skarżącego od postanowienia starszego referendarza sądowego WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 286/16

III SA/Gd 375/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-12

Skarga J. J. na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych
1   Następne >   +2   +5   7