Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Lu 867/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie wybudowanego ogrodzenia

II SA/Op 188/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II OZ 656/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wybudowania obiektów